skip to Main Content

Transport

Algemeen
Voor het transport beschikt F&D Agri zelf over:
5 walking floors (1 x Kraker & 4 x Stas)
2 kippers (2 x Stas)
5 trekkers (2 x Scania, 2 x Mercedes & 1 x Daf , )
Naast het eigen transport wordt ook beroep gedaan op een aantal vaste onderaannemers. Deze beschikken net als F&D over de nodige erkenningen en worden aangestuurd door F&D Agri.

Transport van mest en recyclageproducten
Voor het transport van mest beschikt F&D over een vijftal eigen trekker-oplegger combinaties. Het betreft walking floors met als doel het lossen bij een akkerbouwer te vereenvoudigen en het terugkeren met recyclagemateriaal mogelijk te maken. F&D heeft als mesttransporteur een klasse C erkenning (N°234033005493) waardoor alle mesttransporten in zowel binnen- als buitenland door ons kunnen uitgevoerd worden. Voor het transport van recyclagemateriaal is F&D tevens erkend zowel in Vlaanderen door Ovam (N°81386) als in Wallonië door SPW (N°2009-10-22-08).
Al onze vrachtwagens zijn uitgerust met een AGR-GPS van Transics. Dit biedt de mogelijkheid alle transporten te traceren en de planning te optimaliseren.
Daarnaast werd er geïnvesteerd in een mobiel weegsysteem van Agiva. Dit systeem laat toe het laadgewicht te optimaliseren en voorkomt het onnodig heen en weer rijden.

Transport van agrarische producten
In functie van de seizoenen wordt er ook transport gedaan van agrarische producten zoals suikerbieten & granen. Hiertoe beschikt F&D over een tweetal kippers. Ook deze voertuigen zijn uitgerust met zowel Transics als Agiva. Deze producten worden conform de GMP-reglementering getransporteerd. F&D beschikt over een GMP-certificaat (N° 04/275.02) voor het transport over de weg.

F&D AGRI – COMPOVIT

F&D Agri - Website NL / FR
Compovit - Website NL / FR
Back To Top