skip to Main Content

Kwaliteit

F & D heeft reeds enkele jaren ervaring in het opstellen, implementeren en onderhouden van het GMP-kwaliteitssysteem voor bedrijven in de voedermiddelenkolom.

Opstellen kwaliteitshandboeken:
Wij verzorgen zowel het opstellen van volledig nieuwe GMP-handboeken als het aanpassen van uw bestaand kwaliteitssysteem. Wij komen bij u ter plaatse en kijken samen met u over welk kwaliteitssysteem u dient te beschikken in functie van uw activiteiten of welke aanpassingen moeten doorgevoerd worden aan uw huidig systeem. Het handboek of de veranderingen worden aan u voorgesteld zodat u voldoende op de hoogte bent voor een volgende keuring. Op uw vraag kunnen wij u ook begeleiden bij deze keuring.

Uitvoeren Interne Audits:
Wij kunnen voor u interne audits uitvoeren. Onze medewerkers, welke gekwalificeerd zijn als interne auditor, voeren aan de hand van een aangepaste vragenlijst interne audits uit. U ontvangt na de audit de aangevulde vragenlijst en een auditrapport. Tevens kunnen wij, ten aanzien van vastgestelde tekortkomingen, voorstellen doen tot verbetering van het huidig systeem.

F&D AGRI – COMPOVIT

F&D Agri - Website NL / FR
Compovit - Website NL / FR
Back To Top