skip to Main Content

Algemene informatie

F&D Agri is sinds 2002 actief in de handel in pluimveemest. In het begin betrof dit voornamelijk de administratieve begeleiding van Vlaamse pluimveeproducenten tot het bekomen van de nodige goedkeuringen voor het exporteren van hun pluimveemest naar Frankrijk.

F&D Agri zorgde voor de aanvragen ten aanzien van de bevoegde Franse en Belgische overheden conform de Europese reglementering. F&D zorgde tevens voor een commerciële oplossing. F&D zocht voor de pluimveemest een Franse afnemer in functie van seizoen, ligging en type product.

In 2005 werd de eerste investering gedaan in eigen transportmateriaal. Gezien mestexport enkel mogelijk is door erkende mesttransporteurs en deze transporten toch een specifieke aanpak vragen, werd de stap naar eigen transport gezet. Dit zorgde er voor dat naast de administratieve & commerciële opvolging ook de logistieke oplossing in eigen beheer werd genomen.

Dit heeft er toe bijgedragen dat F&D Agri een verregaande kwaliteit en service kan bieden aan zowel Belgische aanbieder als Franse afnemer van pluimveemest. Service, correctheid en kwaliteit zijn dan ook hetgeen we hoog in het vaandel dragen in onze zaak!

F&D AGRI – COMPOVIT

F&D Agri - Website NL / FR
Compovit - Website NL / FR
Back To Top